Anja Näslund

Hälsovetare, Hälsostrateg och Personlig tränare

Om Talare

The Talare is updating their bio. Please check back here later.

Föreläsningar

Paneldiskussion: Framgång på företag som tränare

16 November 2021, 05:00 PM
Mats Sunebäck Carl Norell Fredrik Karlsson Anja Näslund Jakob Dehnisch