Fredrik Karlsson

VD och grundare av Twitch, Twitch

Om Talare

The Talare is updating their bio. Please check back here later.

Föreläsningar

Paneldiskussion: Framgång på företag som tränare

16 November 2021, 05:00 PM
Jakob Dehnisch Fredrik Karlsson Mats Sunebäck Carl Norell Anja Näslund