Seth Ronland

Resonemang och kritiskt tänkande som tränare

En Föreläsning av Seth Ronland (Personlig tränare och evidensbaserad praktiker, Evidensbaserad Praktik)

Stolta att vara sponsrade av

Om Föreläsning

I denna föreläsning kommer Seth dela med sig av sina tankar kring hur du som tränare bör förhålla dig till många av de s.k. sanningar som finns där ute. Under föreläsningen kommer Seth också att dela med sig av viktiga grundprinciper för att framgångsrikt kunna tolka och resonera kring data och vetenskap som tränare. Två delar som alla tränare behöver bygga förståelse kring för att kunna utvecklas och undvika kognitiva bias.

16 November 2021, 08:30 AM

08:30 AM - 09:30 AM

About The Talare

Seth Ronland

Seth Ronland

Personlig tränare och evidensbaserad praktiker, Evidensbaserad Praktik

En av Sveriges mest erfarna och pålästa tränare, evidensbaserad praktiker och utbildad inom idrottsmedicin.